Duurzaamheidsverslag 2022

Voor nu en voor
de toekomst

1

Uw beleggingen

Het is uw vermogen. Uw mening telt

Duurzaam en verantwoord beleggen is een onderwerp dat vele deelnemers van Pensioenfonds ING bezighoudt. Dat blijkt uit de talloze vragen die wij over dit onderwerp ontvangen. Dankzij onderzoek weten we welke vijf thema’s binnen MVB voor u belangrijk zijn: mensenrechten, klimaat & milieu, anti-corruptie, gezondheid en arbeidsomstandigheden.

In onderstaande artikelen leest u wat de mening is van deelnemers van Pensioenfonds ING en hoe we invulling geven aan de thema’s die u belangrijk vindt. Daarnaast geven we antwoord op veelgestelde vragen.

Om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen, is rendement nodig. Dat rendement wil Pensioenfonds ING op een maatschappelijk verantwoorde wijze behalen. In ons online jaarverslag leest u hoe wij dat doen

Wim van Iersel
Directeur beleggingen

Duurzaam beleggen in crisistijd: gaat dat niet ten koste van het rendement?

Zo brengt Pensioenfonds ING verantwoord en duurzaam beleggen in de praktijk

2

Onze strategie

Maatschappelijk verantwoord beleggen en rendement gaan hand in hand

De strategie achter het maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) van Pensioenfonds ING is en blijft glashelder: de beleggingsportefeuille structureel verduurzamen op een beheerste wijze. Om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen én te kunnen verhogen, is immers rendement nodig.

We nemen niet meer risico’s dan nodig om dit rendement te kunnen behalen. Tegelijkertijd maken we duidelijke keuzes voor organisaties waarin we niet en juist wel beleggen. Dit betekent dat het MVB-beleid een levend beleidsstuk is.

We hebben mooie resultaten behaald in 2022 van waaruit we verder kunnen bouwen. Daar mogen we best trots op zijn!

Sibrand Drijver
Beleggingsstrateeg
Directeur beleggingen

Dit zijn de organisaties waarin Pensioenfonds ING nu belegt

Belangrijke kerncijfers achter het MVB-beleid

3

Onze impact op mens en milieu

De volgende generaties verdienen ook een gezond leefklimaat

Bij Pensioenfonds ING hebben we verschillende instrumenten tot onze beschikking om invloed uit te oefenen op onze beleggingen. We zijn ervan overtuigd dat actieve betrokkenheid bij bedrijven en overheden waarde toevoegt. We boeken resultaten door gesprekken aan te gaan met overheden, bedrijven, vastgoedbeheerders en particulieren.

Daarnaast maken we actief gebruik van ons stemrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen.

Bij Pensioenfonds ING hebben wij de verantwoordelijkheid om een pensioenkapitaal van op dit moment zo’n 26 miljard euro te beleggen. Dat wil je niet alleen financieel verstandig doen, het moet ook maatschappelijk verantwoord zijn

Guido Vessaz
Beleggingsstrateeg

Pensioenfonds ING steunt het Klimaatakkoord van Parijs

5 vragen over het IMVB - convenant