Duurzaam beleggen in crisistijd: gaat dat niet ten koste van het rendement?

Nu de ene crisis over de andere buitelt en de inflatie de pan uit rijst, krijgen we de vraag of een duurzaam beleggingsbeleid wel mogelijk is. Levert dat wel genoeg rendement op, zodat de pensioenen hun waarde behouden? Is een duurzaam beleggingsbeleid geen luxe die we nu maar weer beter achter ons kunnen laten? We vroegen het Wim van Iersel, directeur beleggingen.

We zijn ervan overtuigd dat het meenemen van klimaatrisico’s en -kansen het rendement op onze beleggingen verbetert

“Duurzaam beleggen gaat niet ten koste van rendement”, is Wim van Iersels duidelijke antwoord. “We zijn van mening dat we juist in tijden van crisis de uitgezette koers moeten continueren. Wij zijn ervan overtuigd dat we hiermee een steentje bijdragen aan een betere wereld. De financiële doelstelling van Pensioenfonds ING staat voorop: het betalen en waar mogelijk verhogen van de pensioenen, nu en in de toekomst. En dat willen we graag op een maatschappelijk verantwoorde manier doen.”

Beleggingen van autoritaire regimes tegen het licht

“Het thema mensenrechten vinden onze deelnemers erg belangrijk. We hebben daarom besloten om beleggingen in landen met een autoritair regime tegen het licht te houden.”

Klimaatverandering vormt groot risico

“Daarnaast zijn we van mening dat klimaatverandering een groot risico vormt voor een gezonde en leefbare wereld. Overstromingen, periodes van droogte, hittegolven, migratiestromen en klimaatbeleid bevatten financiële risico’s voor onze beleggingen, maar bieden ook kansen. Ondanks de huidige energiecrisis en de vragen die naar boven komen over een betaalbare en evenwichtige transitie zien we het thema klimaat als een langetermijntrend. We zijn ervan overtuigd dat het meenemen van klimaatrisico’s en -kansen het rendement op onze beleggingen verbetert.”

Financiële positie is verder verbeterd

“Ondanks alle uitdagingen is de financiële positie van het Fonds in 2022 verder verbeterd. Door de gestegen rente is de waarde van onze staatsobligaties en aandelen gedaald, maar die gestegen rente maakt ook dat we minder kapitaal aan hoeven te houden om op termijn alle toegezegde pensioenen te kunnen betalen. Doordat de waarde van de verplichtingen sterker daalde dan de waarde van de beleggingen is de beleidsdekkingsgraad in 2022 gestegen naar 153,0%, terwijl dit eind 2021 nog bijna 139% was.”

Financieel sterk én duurzaam

“In de toekomst zullen we blijven sturen op een financieel sterke situatie in combinatie met een duurzaam beleggingsbeleid. Wat voor ons als een paal boven water staat, is dat we willen investeren in bedrijven die positief bijdragen aan de wereld. Juist die beleggingen zullen, naar we verwachten, op de lange termijn overleven en positief bijdragen aan een waardevast pensioen.”

Bijna 30% van onze deelnemers:

• vindt rendement belangrijker dan maatschappelijk verantwoord beleggen;

• verwacht dat maatschappelijk verantwoord beleggen minder oplevert dan ‘gewoon’ beleggen.

Deze en andere zaken bleken uit het onderzoek naar maatschappelijk verantwoord beleggen dat afgelopen voorjaar is gehouden