Maatschappelijke winst

Op deze drie terreinen heeft Pensioenfonds ING resultaten geboekt

In 2022 hebben we op drie terreinen waarvoor doelstellingen waren geformuleerd resultaten weten te boeken. Zo wordt er onder meer minder CO₂ uitgestoten door de bedrijven waarin wij beleggen en wordt er niet meer belegd in Rusland. 

Hoewel het beleid van Pensioenfonds ING in 2022 niet wezenlijk veranderd is, hebben we verschillende resultaten weten te boeken. Zo hebben we naar aanleiding van het deelnemersonderzoek ons duurzame beleggingsbeleid aangepast en geïntegreerd met ons financiële beleid.

Daarnaast hebben we onze CO₂-reductiedoelstellingen in lijn gebracht met het Klimaatakkoord van Parijs en zijn de insluitingscriteria aangescherpt voor bedrijven in de fossiele brandstoffen. Verder kijken we kritischer naar welke overheden we kapitaal verschaffen.

CO2-reductiedoelstellingen

In 2022 hebben we de klimaatstrategie verder ontwikkeld met CO2-reductiedoelstellingen voor de lange termijn die in lijn zijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Zodoende levert het Fonds een bijdrage aan het beperken van de opwarming van de aarde.

We zijn ook kritischer gaan kijken in welke bedrijven we willen beleggen als het gaat om fossiele brandstoffen. In de beleggingsportefeuilles voor aandelen in ontwikkelde markten en de passieve aandelenportefeuille voor opkomende landen is het beleggingsuniversum nader gedefinieerd. Voor deze portefeuilles gebruiken we de insluitingscriteria gebaseerd op de EU klimaatbenchmark-wetgeving.

Mensenrechten en arbeidsrechten spelen een belangrijke rol in onze beleggingskeuzes

Green & social bonds

Sinds begin 2021 investeren we bij Pensioenfonds ING geleidelijk meer in ‘green & social bonds’; deze lijn is voortgezet in 2022. Ons streven was om deze obligaties eind 2022 8% van al onze nominale staatobligaties te laten uitmaken.

Door het grotere aanbod van green & social bonds en de gunstige marktontwikkelingen hebben we dit streefgewicht al voor het einde van het jaar weten te realiseren. Eind 2022 was het aandeel van dit type obligaties rond de 10% van al onze nominale staatsobligaties.

Mensenrechten, arbeidsrechten en corruptie

We zijn ook veel kritischer gaan kijken naar welke overheden we kapitaal verschaffen. Welke regimes willen we wel financieren en welke niet? Een belangrijk vertrekpunt en vaste overtuiging is dat mensenrechten en arbeidsrechten beter gewaarborgd zijn in democratische regimes dan in autoritaire regimes.

Daarnaast is de institutionele inrichting van een democratisch land vaak sterker. We hebben ook naar de mate van corruptie gekeken. Een hoge mate van corruptie in het publieke domein ondermijnt namelijk de democratische waarden, processen en instituties in een land.