Ons beleid

Peter van Meel, algemeen directeur Pensioenfonds ING: “Bij Pensioenfonds ING realiseren we ons dat het beleid voor verantwoord en duurzaam beleggen én de uitvoering daarvan bij u misschien vragen oproept. Er zijn immers nogal wat factoren die dit beleid kunnen beïnvloeden.

Zo kunnen uw voorkeuren veranderen, kunnen maatschappelijke normen en waarden in Nederland wijzigen en is de duurzaamheidswet- en regelgeving sterk in ontwikkeling. Het duurzaam beleggingsbeleid is mede daardoor een levend beleidsstuk. De intentie erachter is én blijft echter glashelder: op een beheerste wijze de beleggingen structureel verduurzamen.”