Verder verduurzamen met behoud van rendement

De ambitie van Pensioenfonds ING is om de beleggingen verder te verduurzamen, waarbij een waardevast pensioen vooropstaat. Om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen én te kunnen verhogen, is rendement nodig. Om dit rendement te kunnen behalen, nemen we niet meer risico’s dan nodig.

Het verduurzamen van de beleggingen benaderen we vanuit drie verschillende perspectieven. Te weten: het voorkomen van negatieve impact van de beleggingen, integratie van financieel materiele duurzaamheidsrisico’s en -kansen in het beleggingsproces, en het creëren van (positieve) impact met onze beleggingen. Daarbij geven we extra aandacht aan de door u gekozen duurzaamheidsthema’s. Dit doen we zonder af te doen aan onze financiële doelstellingen.

Uw mening telt

Bij Pensioenfonds ING vinden we het belangrijk om de mening van onze deelnemers te kennen over verantwoord en duurzaam beleggen. Het is immers uw vermogen, dus uw mening telt en weegt zwaar bij het formuleren van het duurzaam beleggingsbeleid. Klimaat & milieu, Mensenrechten, Arbeidsrechten, Volksgezondheid en Anti-corruptie zijn de vijf belangrijkste thema’s die uit het deelnemersonderzoek van 2022 naar voren zijn gekomen.

U gaf ook aan dat Pensioenfonds ING geen koploper hoeft te zijn op het gebied van verantwoord en duurzaam beleggen, maar dat het wel iets ambitieuzer mag. Daarom zullen we ons de komende jaren op de volgende gebieden verder ontwikkelen: ons duurzaam beleggingsbeleid, het verder verduurzamen van de beleggingen én onze communicatie hierover. Daarbij zullen we onze inspanningen afmeten aan diverse benchmarks.