Onze invloed

We hebben verschillende instrumenten om onze invloed te vergroten

Hoe voorkomen we negatieve gevolgen van onze beleggingen op samenleving en milieu? En hoever reikt onze invloed? Dat vertellen we u hier.

Bij Pensioenfonds ING hebben we verschillende instrumenten tot onze beschikking om invloed uit te oefenen op bedrijven en overheden waarin we beleggen. We zijn ervan overtuigd dat actieve betrokkenheid waarde toevoegt. Aan die actieve betrokkenheid geven we op twee manieren concreet invulling:

  • we gaan de dialoog aan;
  • we maken gebruik van ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen.
Namens het Fonds werd in 2022 op bijna 3.500 aandeelhoudersvergaderingen een stem uitgebracht

De dialoog en het stemrecht versterken elkaar

Door de dialoog aan te gaan geven we aan wat we belangrijk vinden als het gaat om een financieel gezonde en duurzame bedrijfsvoering. Met diezelfde insteek gebruiken we ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. De voortgang van de gesprekken met bedrijven kan ons stemgedrag beïnvloeden. Zo versterken de dialoog en het stemrecht elkaar.

Mochten de dialoog en de wijze van stemmen niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunnen we besluiten om het bedrijf niet meer op te nemen in ons beleggingsuniversum. Dat zien we als laatste middel om onze standpunten niet alleen duidelijk te maken, maar ook om de consequenties ervan te laten zien. Door gebruik te maken van onze invloed stimuleren we gedragsveranderingen van de bedrijven en overheden waarin we beleggen.

Gelijkgestemde beleggers

Bij Pensioenfonds ING zijn we bovendien van mening dat gezamenlijk optrekken met gelijkgestelde beleggers zorgt voor extra invloed. We doen dat onder andere via het ‘active ownership platform’ van Robeco en binnen het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen (IMVB-convenant).

De Nederlandse pensioenfondsen die dit convenant hebben ondertekend zijn de samenwerking aangegaan met maatschappelijke organisaties (ngo’s), vakbonden en overheid. De partijen hebben met dit convenant het doel om negatieve gevolgen van beleggingen door pensioenfondsen op samenleving en milieu te voorkomen én aan te pakken.

Selectie vermogensbeheerders

Tijdens het selectieproces van een externe vermogensbeheerder beoordelen we het duurzaamheidsprofiel van de organisatie. Daarbij stellen we onszelf twee vragen. Ten eerste: in welke mate stelt een externe vermogensbeheerder zich op als duurzame belegger? En ten tweede: hoe integreert een externe vermogensbeheerder de financiële en niet-financiële aspecten in het beleggingsproces? De antwoorden op deze vragen zijn medebepalend of we al dan niet een relatie aangaan met een externe vermogensbeheerder.