Pensioenfonds ING steunt het Klimaatakkoord van Parijs

Als Pensioenfonds ING willen we genoeg rendement behalen om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen blijven betalen én verhogen, maar wél op een maatschappelijk verantwoorde manier! Met een vermogen van rond de 26 miljard euro kunnen we verschil maken en dat doen we dan ook. Daarbij richten we ons onder andere op het klimaat én steunen we de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs.

Bij het Klimaatakkoord van Parijs draait het vooral om het terugdringen van broeikasgassen om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. Daarom leggen we sinds het najaar van 2020 CO₂-reductiedoelstellingen op aan onze beleggingen. Als gevolg daarvan daalde de CO₂-uitstoot van onze beleggingen aanzienlijk.

Met uw pensioengeld kunnen we bijdragen aan de klimaattransitie, zodat we de aarde leefbaar houden

CO₂-neutraal in 2050

Ook in 2022 hebben we – om een groot deel van onze beleggingen verder in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs – stappen gezet om de CO₂-uitstoot binnen onze beleggingsportefeuille verder terug te dringen. We doen dat volgens het pad dat wetenschappers verbonden aan de Verenigde Naties hiervoor hebben uitgestippeld. Onderdeel daarvan is dat we zijn begonnen met de aandelenbeleggingen in ontwikkelde markten. Al onze beleggingen in 2050 CO₂-neutraal, dat is onze ambitie.

In gesprek met de grootste vervuilers

Daarnaast gaan we in gesprek met de grootste vervuilers in onze portefeuille. In samenwerking met Robeco gaan we de dialoog aan met bedrijven waarover wij zorgen hebben als het gaat om het beheersen van klimaatrisico’s en om het niet benutten van kansen op dat gebied. Wij vragen van deze bedrijven concrete en realistische plannen om hun bedrijfsvoering en producten in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs.

Opwarming leidt tot overlast

Het terugdringen van CO₂-uitstoot helpt om de opwarming van de aarde te beperken. Dat is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Het is inmiddels goed te merken dat de aarde opwarmt, bijvoorbeeld aan de winters die steeds zachter worden.

De opwarming van de aarde brengt ook steeds meer overlast met zich mee: er zijn meer hittegolven en in sommige delen van de wereld gaat het regenseizoen voorbij zonder een druppel regen terwijl op andere plekken juist sprake is van uitzonderlijke hoeveelheden neerslag, met overstromingen als gevolg.

Dat gebeurt ook in Nederland, waar rond de 4 miljoen woningen in gebieden liggen die kunnen overstromen. Dat kan onder meer impact hebben op onze Nederlandse hypothekenportefeuille. Met andere woorden: als het te warm wordt op aarde is onze planeet steeds minder leefbaar én is het steeds slechter zaken doen. Met uw pensioengeld kunnen we bijdragen aan de klimaattransitie, zodat we de aarde ook nog leefbaar houden voor de generaties na ons.

CO2-emissie
Uitstoot in tonnen per miljoen euro bedrijfsomzet.

Klimaatakkoord van Parijs

  • Initiatief van de Verenigde Naties
  • Gesloten in 2015, ondertekend in 2016
  • In werking sinds 2020
  • Ondertekend door 195 landen, waaronder Nederland

Eens per vijf jaar checken de landen of ze op koers liggen