Uw mening

Zo denkt u over maatschappelijk verantwoord beleggen

U vindt verantwoord en duurzaam beleggen belangrijk! Dat blijkt uit het onderzoek dat we in 2022 hebben gehouden onder ruim 1.000 deelnemers. Dit onderzoek was voor ons heel waardevol, omdat we ons hierdoor een nog beter beeld hebben kunnen vormen van uw ideeën rondom dit onderwerp.

Uit het onderzoek blijkt verder dat relatief weinig mensen – slechts 25,9% – goed op de hoogte zijn als het gaat om de beleggingen van Pensioenfonds ING of het beleid daaromtrent. Bij de vraag over verantwoord en duurzaam beleggen dalen de cijfers nog wat verder. Vrouwen zijn daarbij minder goed op de hoogte dan mannen en pensioengerechtigden minder goed dan de jongere deelnemers.

Thema’s die de aandacht verdienen

Uit het onderzoek bleek dat de ondervraagden de meeste waarden hechten aan de thema’s mensenrechten, anti-corruptie en arbeidsomstandigheden, gevolgd door gezondheid, natuur/milieu en klimaat. Verantwoord bestuur sluit de rij – al vindt nog steeds 71,3% dit belangrijk.

Arbeidsomstandigheden is een van de thema’s waarvan u vindt dat ze aandacht verdienen

Rendement boven maatschappelijk verantwoord beleggen?

Veelbesproken onderwerp is de relatie tussen verantwoord en duurzaam beleggen en het rendement op de beleggingen. Bijna 40% vindt beide thema’s even belangrijk. Bijna net zoveel deelnemers vinden maatschappelijk verantwoord beleggen belangrijker dan het rendement als andersom.

Rendeert duurzaam beleggen?

Als er maatschappelijk verantwoord belegd wordt, zijn deelnemers aan het onderzoek optimistisch over het rendement. Meer dan de helft verwacht dat het rendement hiervan net zo hoog of hoger zal zijn. Een derde denkt dat het rendement dan lager zal zijn.

Aanspreken op gedrag

Deelnemers zijn het over het algemeen eens met de strategie die het Fonds volgt: eerst praten met bedrijven en hen waar nodig aanspreken op hun gedrag. Alleen in het uiterste geval sluit Pensioenfonds ING hen uit en belegt het Fonds er niet meer in.

Dit gaat het Fonds doen met de uitkomsten van het onderzoek

We toetsen met regelmaat op verschillende manieren of onze deelnemers achter onze thema’s ambities en overtuigingen staan. Volgens Guido Vessaz, beleggingsstrateeg Pensioenfonds ING, zijn de uitkomsten van het Deelnemersonderzoek voor het Fonds een bevestiging om door te gaan op de ingeslagen weg.

“We zullen de komende jaren onderzoek blijven verrichten hoe we de beleggingen verder kunnen verduurzamen. Als Fonds zijn we ervan overtuigd dat het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen en financiële doelstellingen hand in hand kunnen gaan. Voor de verschillende thema’s zien we mogelijkheden om de beleggingen verder te verduurzamen zonder onze ambitie van een waardevast pensioen uit het oog te verliezen.”