Het ASR Dutch Farmland Fund

Voor een duurzame en toekomstbestendige landbouwsector

Wij geloven dat duurzaam beleggen hand in hand kan gaan met de realisatie van financieel rendement én de realisatie van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Een mooi voorbeeld waar we in 2022 hard aan hebben gewerkt is de toetreding tot het ASR Dutch Farmland Fund, dat zich inzet voor een duurzame en toekomstbestendige Nederlandse landbouwsector.

Pensioenfonds ING hanteert een uitsluitingenlijst voor bedrijven op grond van controversieel gedrag, controversiële producten of wanneer ze gevestigd zijn in een controversieel land. Bijvoorbeeld: een bedrijf dat meer dan de helft van zijn omzet uit de distributie of productie van tabak haalt, komt op die lijst. Maar liever dan waar we niet in beleggen, vertellen we waar we wel in beleggen. Zo is Pensioenfonds ING per 1 januari 2023 toegetreden tot het ASR Dutch Farmland Fund, dat zich inzet voor een duurzame en toekomstbestendige Nederlandse landbouwsector.

Het Fonds gaat investeren in dit niet-beursgenoteerde landbouwfonds van a.s.r. real estate voor een bedrag van in totaal 100 miljoen euro. Het ASR Dutch Farmland Fund beheert 36.000 hectare Nederlandse landbouwgrond met een waarde van 1,8 miljard euro.

Landbouwportefeuille

De landbouwportefeuille van het ASR Dutch Farmland Fund is in ruim een eeuw opgebouwd. Het landbouwfonds investeert in landbouwgrond in Nederland en heeft een sterke focus op waardecreatie voor de lange termijn voor agrarische ondernemers, investeerders en de maatschappij. Landbouwgrond biedt institutionele investeerders een stabiel rendement en zorgt voor extra spreiding binnen onze beleggingen.

Wim van Iersel, Uitvoerend Bestuurder bij Pensioenfonds ING: “Met onze participatie in het ASR Dutch Farmland Fund draagt Pensioenfonds ING bij aan de noodzakelijke transitie en het duurzaam en toekomstbestendig maken van de Nederlandse landbouwsector. Dat past goed bij het thema van ons beleid voor verantwoord en duurzaam beleggen: ‘Ook morgen een toekomst.’

Naast deze bijdrage levert deze langetermijnbelegging naar onze overtuiging een stabiel financieel rendement op voor onze deelnemers. Wij vinden deze belegging dan ook een mooi voorbeeld van het hand in hand laten gaan van de realisatie van financieel rendement en de realisatie van onze duurzaamheidsdoelstellingen.”

Het ASR Dutch Farmland Fund investeert in landbouwgrond in Nederland

Belonen van duurzame agrariërs

De druk op de agrarische sector om te verduurzamen is de afgelopen jaren toegenomen – dat vraagt om innovatieve oplossingen. Samen met agrarische ondernemers zet a.s.r. al geruime tijd stappen om de bodemgezondheid te verbeteren en biodiversiteit te bevorderen. Eind 2021 maakte a.s.r. bekend agrariërs te gaan belonen die zich inzetten voor duurzame bedrijfsvoering. De organisatie is van mening dat niet alleen de agrariërs verantwoordelijk zijn voor de transitie naar een duurzame landbouwsector, maar dat alle partijen in de keten deze omschakeling samen moeten realiseren.