Belangrijke kerncijfers achter het MVB-beleid

We werken bij Pensioenfonds ING heel gericht aan de wens van onze deelnemers om verantwoord te beleggen. Door onder meer te sturen op de CO2-voetafdruk van beleggingen, gericht te beleggen in groene en sociale obligaties én actief onze stem te laten horen bij aandeelhoudersvergaderingen brengen we het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid in de praktijk.

1. CO2-voetafdruk

De CO2-emissie van de beleggingen van Pensioenfonds ING is in de afgelopen jaren scherp gedaald tot een waarde die ruim de helft lager is dan de emissie van vergelijkbare pensioenfondsen.

2. Accent op groene en sociale obligaties

Het doel voor eind 2022 was om ten minste 8% van de nominale staatsobligaties te beleggen in groene en sociale staatsobligaties. 

Onze externe vermogensbeheerders AXA en BRK hebben de doelstelling ruimschoots overschreden.

3. Invloed tijdens aandeelhouders-vergaderingen

Namens de deelnemers van Pensioenfonds ING brachten we in 2022 bij 3.488 aandeelhoudersvergaderingen onze stem uit. 

Daarbij hebben we op 38.706 agenda-items gestemd. In twee derde van de vergaderingen brachten we ten minste één stem uit tegen het management.